October 27, 2012

Liberalismus vs Socialismus

Liberalismus vám ukáže cíl a vy si můžete zvolit libovolnou cestu, jak dosáhnout určeného cílu, kdežto socialismus vám ukáže cíl, ale vede vás za ruku k tomu cíli, nemáte na výběr.
Z výše vysvětleného rozdílu je patrné, že státy, které před příchodem SSSR nebyli vyspělé se teď potýkají s podnikatelským problémem. SSSR jim pomohla se více civilizovat a umožnila jim moderní způsob života, ale jen ze socialistického vzoru. Liberalismus pro ně neexistoval. Nerozhodovali o tom, co by mohli udělat, všechno měli předem připravené, a jak se v takové situaci může lidský mozek rozvíjet, když si myslí, že tento režim je spravný a nic jiného neznají? Jednoduše se nerozvíjel a děti socialismu se v dnes již liberálních státech potýkají s rychle nucenou přeměnou myšlení. Nevědí co je pro ně dobré či špatné, protože dřív se touto otázkou nikdy nezabývali. Proto například dnešní Mongolové nejsou tak dobří v podnikání, protože dříve vše měli podle plánu předem připravené a těď se dostavají do bodu, kdy si musí cestu zvolit sami. Bohužel si vyberou většinou špatnou cestu. Bude to trvat ještě několik generací než tento „gen“ zmutuje na absolutně liberální a možná, že se to nikdy nestane. Uvídíme jak dnešek ovlivní budoucí dějiny.

TRANSLATE :
Liberalism shows you a target and it depends on you how you will achieve the intended target, while socialism shows you a target, but it leads you by the hand to reach the target, you have no choice.From the above explained difference, it is clear that states which before the advent of the USSR were not developed states now they are facing business problem. USSR helped them to become more civilized and showed them modern life, but only from the socialist model. Liberalism did not exist for them. They were not allowed to decide what they could do or what they want to do , they had prepared way of living - how in such a situation, may the human brain develop, if there was fixed that this is the only correct way and they didn't know anything else? Simply it did not develop and the children of socialism in  nowadays' liberal states face with rapidly forced conversion of thinking. They do not know what is good for them or bad, because they just simply never bothered with these kinds of issues. Thus, for example today's Mongolians are not so good at business because they had everything scheduled before and now they got to the point where they must choose the way by themselves. Unfortunately, most of them chooses the wrong way. It will take several generations till this "gene" mutates to an absolutely liberal one but it's possible that it will never happen. We'll see how today's history will affect the future history.